Rialacha Ginearálta / Cód Iompair

 

  1. Is í an Ghaeilge teanga labhartha an chumainn. Caithfidh chuile bhall cloí le Polasaí Teanga an chumainn.
  2. Caithfidh imreoirí, lucht bainistíochta, tuismitheoirí, caomhnóirí agus lucht tacaíochta an chumainn cloí le rialacha C.L.G.
  3. Ní cheadaítear traenáil nó imirt leis an gcumann gan a bheith cláraithe.
  4. Caithfidh imreoirí, lucht bainistíochta, tuismitheoirí, caomhnóirí agus lucht tacaíochta an chumainn cloí le rialacha an chumainn mar atá i mbunreacht an chumainn.
  5. Caithfidh imreoirí, lucht bainistíochta, tuismitheoirí, caomhnóirí agus lucht tacaíochta an chumainn na treoirlínte maidir Cúram Leanaí atá ar fáil ag www.gaa.ie/clubzone/child-welfare-and-protection a leanacht.
  6. Caithfidh imreoirí, lucht bainistíochta, tuismitheoirí, caomhnóirí agus lucht tacaíochta an chumainn cloí leis na rialacha atá i gCód Iompar an C.L.G atá ar fáil ag www.gaa.ie/about-the-gaa/publications-and-resources.
  7. Ní cheadaítear damáiste a dhéanamh d’fhearas, geansaithe nó aon mhaoin eile de chuid an chumainn.
  8. Ní cheadaítear damáiste a dhéanamh d’fhearas, nó d’aon mhaoin phoiblí\ phríobháideach.
  9. Mura gcloíonn ball an chumainn le rialacha an chumainn, beidh ar an mball dul tríd an bpróiseas smachtaithe faoi mar atá sonraithe sa mbunreacht.